Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010

Η πολιτεία τίμησε τον Μάκη ΑποστολάτοΠρος
Κύριο
Αποστολάτο Γεράσιμο
Θεμιστοκλέους 43
Αθήνα 10683

ΘΕΜΑ: Συνταξιοδότηση λογοτεχνών

Αναφερόμενοι στην από 31-12-2009 σχετική αίτησή σας, επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι η Επιτροπή για τις τιμητικές συντάξεις λογοτεχνών-καλλιτεχών έκανε δεκτό το αίτημά σας για απονομή σύνταξης με την ιδιότητα του λογοτέχνη.

Κατόπιν τούτου και επειδή δεν έχετε συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας σας, η Υπηρεσία μας θα μεριμνήσει να παραπεμφθείτε, σύμφωνα με τον Ν. 3620/2007, άρθρο 2, στην Ανωτάτη του Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ), προκειμένου να γνωματεύσει για το αν συντρέχει στο πρόσωπό σας η προϋπόθεση της ανικανότητας άσκησης οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω.

Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Μαρία Παναγοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: